Law4youth_MainPic פינוי שוכר
Law4youth_MainPic פינוי שוכר
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  רח' מוטה גור 9,
  פארק אולימפיה בנין B, קומה 4,
  פתח תקווה

  טלפון: 077-9975206

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  ביצוע פסק דין לפינוי מושכר בהוצאה לפועל

  אם שוכר לא משלם שכר דירה ו/או את יתר התשלומים הקשורים לדירה (כמו ועד בית, ארנונה, חשבון חשמל וכדומה), או גורם נזקים לדירה בכל דרך שהיא, צפוי המשכיר להגיע למצב שבו הוא מעוניין לפנות את השוכר מהדירה.

  אם המשכיר אכן מעוניין בכך, עליו לשלוח לשוכר מכתב התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים. אם השוכר ממשיך בשלו למרות המכתב, על המשכיר להגיש כנגדו תביעה ולדרוש בה את פינויו מהדירה. מאמר זה יעסוק בשאלה מה קורה אם אותה תביעה מתקבלת בבית המשפט, אך השוכר ממשיך בסירובו להתפנות.

  תוכן עניינים

  על המשכיר להגיש בקשה לביצוע פסק הדין בלשכת הוצאה לפועל

  אם תביעה לפינוי מושכר מתקבלת בבית המשפט, אך השוכר בכל זאת נשאר בדירה ומסרב להתפנות, הפעולה הראשונה שצריך המשכיר לעשות הוא להגיש, באחת מלשכות ההוצאה לפועל בישראל, בקשה לביצוע פסק הדין, זאת על גבי טופס 505. בבקשה זו, על המשכיר לתמצת את פסק הדין ולציין אם נפסקו בו הוצאות, ואם כן – אילו הוצאות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   המשכיר לא יכול להסתפק בהגשת הבקשה בפני עצמה, אלא עליו לצרף אליה:

   • העתק של פסק הדין חתום על ידי מזכירות בית המשפט/בית הדין שבו ניתן
   • את פרטי חשבון הבנק שלו/של עורך דינו, שכן לחשבון זה יועבר הכסף במסגרת ההוצאה לפועל
   • את השם, הכתובת, מספר תעודת הזהות ושם האב של השוכר
   • ייפוי כוח לעורך הדין של המשכיר
   • תשריט מהעירייה (אם אין כתובת מלאה בפסק הדין)
   • אזהרה משולבת שנמסרה והופקה כשהתיק נפתח
   • טופס 500, ובסעיף 3 בטופס זה יש לסמן שמדובר בבקשה למתן צו פינוי למושכר בהתאם לפסק דין
   • העתק מהודעת הפינוי.

   המשכיר יכול להגיש את הבקשה רק אחרי מועד ביצוע הפינוי שנקבע בפסק הדין, ואם לא נקבע מועד שכזה – המשכיר יכול להגיש את הבקשה רק לאחר שחלפו חמישה-עשר ימים מיום מתן פסק הדין, אם ניתן בנוכחות השוכר, ורק לאחר שחלפו חמישה-עשר ימים מיום המצאת פסק הדין לשוכר, אם לא ניתן בנוכחות השוכר.

   שלב האזהרה לשוכר

   לאחר שהמשכיר מגיש את הבקשה לביצוע פסק הדין בלשכת ההוצאה לפועל, מנהל הלשכה ממציא לשוכר אזהרה שעליו להתפנות מהדירה בתוך 20 ימים.

   המשכיר יכול לציין, במקום המתאים בבקשה, שהוא זה שמעוניין להמציא את האזהרה לשוכר. לאחר תקופה זו, ניתן להתחיל בביצוע פסק הדין.

   ביצוע פסק הדין בפועל לאחר שלב האזהרה

   אם השוכר לא מתפנה מהדירה בחלוף הזמן שנקבע באזהרה, מנהל לשכת ההוצאה לפועל מגיע לדירה, מפנה אותה ומוסר אותה למי שזכאי לקבל אותה בהתאם למה שנקבע בפסק הדין, תוך ארבעה-עשר ימים מתום הזמן שנקבע באזהרה.

   המשכיר יכול לבקש שתקופת הפינוי תוארך, אך אף פעם לא לתקופה של מעל ארבעה-עשר ימים, והודעה על כך מומצאת לשוכר ולצד שלישי שמחזיק בדירה או בחלק ממנה, אם קיים כזה.

   על אף כל אלה, יכול השוכר להגיש לבית משפט השלום ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל, זאת תוך 20 ימים מיום מתן/המצאת ההחלטה. אם בהחלטת רשם ההוצאה לפועל לא מצוינת אפשרות הערעור, השוכר יכול להגיש, באותם פרקי זמן ולאותה ערכאה, בקשת רשות ערעור.

   *התוכן של אתר פינוי שוכר Law4youth לא מהווה תחליף לייעוץ משפטי, העושה שימוש באמור עושה זאת על אחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9975206 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף