Law4youth_MainPic פינוי שוכר
Law4youth_MainPic פינוי שוכר
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  רח' מוטה גור 9,
  פארק אולימפיה בנין B, קומה 4,
  פתח תקווה

  טלפון: 077-9975206

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  פינוי שוכר באמצעות ההוצאה לפועל

  אחת הרעות החולות שפשתה בשוק השכירות בארץ, היא תופעת שוכרים ודיירים שאינם עומדים בתנאי הסכם השכירות: בין אם מדובר באי תשלום דמי שכירות, בין אם מדובר בגרימת נזקים לנכס ובין אם מדובר בשימוש בנכס למטרות שאינן מתיישבות עם החוק וההסכם.

   

  תוכן עניינים

  בעלי בתים רבים המתמודדים עם תופעות אלו, אינם ערים לעובדה שאין להם כל אפשרות לגרום לשוכר לפנות את הנכס, זאת עקב נקיטת צעדים מצידם, כמו:

  1. החלפת מנעולים בנכס
  2. ניתוק זרם החשמל
  3. ניתוק זרם המים
  4. חסימת הכניסה לדירה באופן פיזי

  החוק אוסר על בעל הבית לנקוט כל סעד עצמי והדרך היחידה הפתוחה בפניו לגרום לפינוי שוכר, היא הגשת תביעה בהליך משפטי הנקרא "תביעה לפינוי מושכר", שסופה – פינוי שוכר באמצעות הוצאה לפועל.

  מהם מאפייני התביעה לפינוי שוכר?

  חשוב להדגיש כי בעל נכס הניצב בפני שוכר המסרב להתפנות גם כאשר הוא חייב לעשות כן לפי סעיפי הסכם השכירות, רשאי לדרוש במסגרת הליך מהיר זה, רק את פינויו של השוכר מהנכס. כל תביעה כספית אחרת הנובעת מאי תשלום דמי שכירות או נזק שנגרם לדירה, חייבת להיות מוגשת בהליך משפטי רגיל או בסדר דין מהיר.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   אז מה הם מאפייני ההליך?

   1. ההליך נותן פתרון לפינוי שוכר בלבד
   2. ההליך מסתיים בדרך כלל בתוך שלושה חודשים
   3. כל החומר הרלוונטי מצורף לכתב התביעה
   4. הנתבע אינו רשאי לצרף צד ג' לתביעה
   5. קבלת פסק דין מאפשרת פתיחת תיק הוצאה לפועל ופינוי כפוי של השוכר

   לאחר שהתובע הגיש את כתב התביעה, הנתבע רשאי להגיש כתב הגנה בתוך 30 יום. לכתב ההגנה הוא מצרף כל חומר ואסמכתה רלוונטית התומכת בטענותיו. לאחר כחודש מקבלת כתב ההגנה, נקבע דיון אשר בסופו מתקבל בדרך כלל פסק דין. אם קיבל בית המשפט את טענותיו של התובע, הרי שהנתבע רשאי לערער על פסק הדין אולם הערעור אינו עוצר את מרוץ הזמנים הקבועים בחוק.

   אם השוכר אינו ממלא אחר הוראות פסק הדין ואינו מפנה את הדירה באופן עצמאי, אף לאחר שקיבל הודעת אזהרה מלשכת ההוצאה לפועל, אזי לאחר שחלפו 15 יום ממועד פסק הדין, רשאי התובע לפתוח תיק בלשכת הוצאה לפועל לשם מימושו של פסק הדין.

    הגשת בקשה לפינוי שוכר באמצעות ההוצאה לפועל

   לשם פתיחת תיק הוצאה לפועל, על הזוכה התובע, להגיש את המסמכים הללו:

   1. פסק דין
   2. העתק מהודעת הפינוי שבוצעה
   3. טופס 500 שכותרתו: "מתן הוראה לפינוי מושכר בהתאם לפסק דין". בטופס זה מצוינים פרטי הצדדים, מהות הבקשה (פינוי), מועד פינוי מבוקש ופרטי הנכס. בנוסף, על הזוכה לציין מיהו הגורם שבאמצעותו יבוצע הפינוי בפועל: ב"כ הזוכה, בעל תפקיד מטעם הלשכה או בעל תפקיד מטעם בא כוח. אם הזוכה סובר שיידרש סיוע משטרתי בפינוי, עליו לציין זאת בטופס.

   באתר רשות האכיפה והגבייה מצויה "רשימת בעלי תפקיד ומתלווים פעילים" המורשים לבצע את הפינוי בפועל.

   הפינוי מבוצע בתוך 14 יום לאחר מתן הצו ע"י רשם ההוצאה לפועל.

   ביצוע בפועל של הליך פינוי שוכר

   כאמור לעיל, לאחר קבלת צו ראש ההוצאה לפועל, רשאי הזוכה להתחיל בהליך הפינוי עצמו:

   קבלן הפינוי שנבחר מרשימה מאושרת של רשות האכיפה והגבייה, מגיע אל הנכס ואיתו אנשי מקצוע כמו מובילים, פורץ מנעולים וכל איש מקצוע נדרש אחר. לאחר הפריצה בפועל אל הדירה, מפנה הקבלן את השוכר ואת בני משפחתו ומוציאם מהדירה. אם לשוכר ילדים קטנים הנמצאים עימו בדירה, הרי שהליך הפינוי ילווה ע"י גורמי הרווחה ברשות המקומית.

   יש לציין כי כל הוצאות הפינוי, ואלו עלולות להגיע לעשרות אלפי שקלים, חלות על השוכר הסרבן.

   פינוי שוכר באמצעות הוצאה לפועל הוא הפעולה האחרונה הננקטת בהליך המשפטי של תביעה לפינוי מושכראם סובר הזוכה כי הפינוי אינו יכול להתבצע ללא סיוע משטרת ישראל, הרי שעליו לציין זאת בבקשת הפינוי ולקבל את אישור ראש ההוצאה לפועל. על הזוכה לפנות למשטרת ישראל ולצרף לבקשתו את המסמכים הבאים:

   1. פסק הדין
   2. העתק מהודעת הפינוי שנמסרה לדייר
   3. מכתב בקשת סיוע ממשטרת ישראל
   4. החלטת רשם ההוצאה המורה למשטרת ישראל להגיש סיוע בפינוי
   5. מכתב בקשה להטלת מלאכת הפינוי על בעל תפקיד

   סיכום: פינוי שוכר באמצעות הוצאה לפועל הוא הפעולה האחרונה הננקטת בהליך המשפטי של תביעה לפינוי מושכר. אם הדייר הסרבן לא שעה לפסק הדין ולצו הפינוי שהוצא נגדו, ואף לא למכתב האזהרה שנשלח אליו מלשכת ההוצאה לפועל, אזי מתקבל נגדו צו פינוי המבוצע באמצעות קבלני פינוי מורשים, ואם הדבר נצרך, אף בסיוע המשטרה. כל הוצאות הפינוי מושתות על השוכר ואלו מצטרפות לחובו הכספי כלפי בעל הנכס.

   *התוכן של אתר פינוי שוכר Law4youth לא מהווה תחליף לייעוץ משפטי, העושה שימוש באמור עושה זאת על אחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9975206 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף