עורך דין פינוי שוכר

עורך דין פינוי שוכר

אנשים רבים משכירים דירה העומדת לרשותם ומשמשת כמקור להכנסה שוטפת נוספת. אולם במקרים רבים נקלעים המשכירים לבעיה כיוון שהשוכרים אינם עומדים בתנאי ההסכם: אינם משלמים דמי שכירות; אינם שומרים על הבית במצבו התקין; אינם משלמים ארנונה וועד בית, או שמשחיתים את רכוש המשכירים.

עורך דין פינוי שוכר

המשכירים מצידם, ברצותם לשמור על רכושם ולגבות את המגיע להם, עומדים בפני שוקת שבורה. במקרה הטוב הם ינסו לממש את הביטחונות שניתנו להם. ובמקרה שאין בידם ביטחונות או שאלו אינם ניתנים למימוש, הם ינסו להציל את שניתן להציל.

כיצד ניתן להתמודד עם שוכר שמפר הסכם ואף מסרב להתפנות?

1. האם ניתן להתמודד באופן עצמאי מול שוכר סרבן?

למרות שחוזי השכירות הסטנדרטיים מציינים במפורש כי השוכר אינו דייר מוגן ואין לו כל זכויות בנכס, הרי שזה אינו מפריע לשוכרים רבים להפר את ההסכם ולהישאר בדירה המושכרת בלא לשלם דמי שכירות. המשכיר מצידו, עיניו כלות, מעוניין לפנות את השוכר במהירות האפשרית כדי לצמצם נזקים. לשם כך הוא שוקל לנקוט בפעולות הבאות:

 • להחליף את מנעול הדירה
 • לפנות את חפצי השוכר
 • לנתק את זרם החשמל והמים
 • לחסום את הכניסה לבית

חשוב לדעת: למשכיר אסור לנקוט בכל פעולה הפוגעת ביכולתו של השוכר להשתמש בנכס. כל פעולה מהסוג שהוזכר שינקוט המשכיר, תחשוף אותו לתביעת נזיקין. המשכיר הופך להיות פולש בדירתו ומסיג גבול בדירתו שלו! אף אם בהסכם השכירות מצוין במפורש כי המשכיר יהיה רשאי בסוף התקופה לפנות את השוכר, הפסיקה קבעה כי סעיף זה אינו חוקי! וכך עומד המשכיר חסר אונים נגד השוכר המפר.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

2. הפתרון – פנייה להליך משפטי באמצעות עורך דין פינוי שוכר

אל תנסו לפעול לבדכם נגד השוכר. אתם תגלו כי ההפסד שייגרם לכם כתוצאה מאי פינויו של השוכר, גבוה לעיתים משמעותית משכר טרחתו של עורך דין פינוי שוכר. חשוב להגיש את התביעה סמוך ככל שניתן למועד ההפרה כדי לצמצם נזקים וחודשי שכירות אבודים.

ישנן שתי דרכים משפטיות להגשת התביעה נגד השוכר הסרבן:

 1. הגשת “תביעה לפינוי מושכר

הליך מהיר שנכנס זה מכבר לתקנות סדר הדין האזרחי. יתרונה של התביעה הוא הליך ממוקד מטרה שבסופו השוכר יפונה מהדירה, ובמקרים הדורשים זאת, באמצעות הפעלת כוח משטרה.

 • ההליך נמשך פרק זמן קצר, לעיתים עד 60 יום
 • הנתבע השוכר אינו רשאי להגיש תביעה נגד המשכיר ואף לא נגד צד שלישי כלשהו
 • התביעה נוגעת אך ורק לפינוי ואינה עוסקת בכל תביעות כספיות אחרות כגון תשלומי ארנונה שלא שולמו, נזקים שנגרמו, דמי שכירות ועוד. אלו תביעות שיידונו במסגרת הליך משפטי אחר.

לאחר שמוגש כתב תביעה, ניתנת לשוכר שהות של 30 יום להגיש כתב הגנה כולל כל המסמכים הרלוונטיים, עדים וכו’. הדיון נקבע לא יאוחר מ-30 יום מקבלת כתב ההגנה ומסתיים בדרך כלל באותו יום. אם בית המשפט קיבל את עמדת התובע, הרי שהוא יוציא צו פינוי המורה לשוכר לפנות באופן מיידי את הדירה. סרב השוכר לפנות את הדירה? עורך הדין ניגש לאחר שהות של 15 יום  להוצאה לפועל עם צו הפינוי ומבקש פתיחת הליך הוצאה לפועל. לשוכר ניתנת אזהרה על הפינוי וכי הוא מחויב לפנות את הנכס בתוך 20 יום. אם לאחר המועדים שניתנו בחוק, השוכר אינו מתפנה, הפינוי מתבצע בסיוע קבלני פינוי ואם נדרש, אף בסיוע משטרתי.

 1. הגשת תביעה בסדר דין מקוצר

אם המשכיר מעוניין לכרוך בתביעתו גם את כל הנזקים הכספיים, הרי שהדרך המשפטית היא הגשת תביעה בסדר דין מקוצר.

בהליך זה הנתבע אינו רשאי להגיש כתב הגנה אלא באישור בית המשפט. אם התביעה מבוססת על הסכם שכירות ברור וההפרה נראית לעין, הרי שההליכים יסתיימו בתוך תקופה קצרה.

הדרך המשפטית המומלצת כדי לקבל פינוי ופיצוי בתוך הזמן הקצר ביותר, היא הגשת תביעה לפינוי המושכר מחד גיסא, ותביעה בסדר דין מקוצר על הנזקים הממוניים, מאידך גיסא.

3. כיצד ניתן לצמצם את הנזקים מהשכרת הדירה לשוכר שיתגלה כבעייתי?

אם ברצונכם להשכיר דירה ולהימנע מלהגיע לערכאות משפטיות, אל תורידו הסכם סטנדרטי מהמרשתת. היוועצו בעורך דין ובנו הסכם שכירות המותאם לכם.

 1. בקשו המלצות על השוכרים, היפגשו איתם ועימדו על טיבם. בקשו לראות דפי חשבון בנק והתנהלות כספית. בדקו הגבלות חשבון ובקשו אישור הבנק על איתנות פיננסית. צלמו תעודות זהות.
 2. דרשו ביטחונות מספקים. הביטחון הטוב ביותר הוא מכתב ערבות בנקאית אוטונומית שכמוהו ככסף מזומן. המכתב מאפשר לכם לממש אותו מול הבנק ללא ראיות נוספות. אל תתעסקו עם ערבים. קשה עד כמעט בלתי אפשרי לגבות חוב מערבים לאחר כניסתו של חוק הערבות לתוקף.
 3. הכניסו בהסכם סעיפי פיצוי על כל יום של איחור בפינוי וסכמו על סעיפי הפרה יסודית שיאפשרו לכם, אם תגיעו לכך, להתחיל מוקדם ככל הניתן את הליך הפינוי.

לסיכום: המשכיר אינו רשאי לנקוט פעולה עצמאית נגד שוכר שאינו מתפנה. הדרך היא משפטית בלבד: תביעה לפינוי מושכר או תביעה בסדר דין מקוצר – או שילוב של שניהם. בנו לכם הסכם שכירות מותאם אישית והבטיחו, עד כמה שניתן, את מהימנותם של השוכרים בד בבד עם קבלת ביטחונות איתנים.

*האמור בעמוד זה ובאתר פינוי שוכר בכלל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו. מידע משפטי מטבעו מתיישן ו/או מתחדש כל העת, על הגולש לקחת זאת בחשבון. כל שימוש באמור במאמר ו/או באתר באחריות המשתמש בלבד!

לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף