Law4youth_MainPic פינוי שוכר
Law4youth_MainPic פינוי שוכר
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  רח' מוטה גור 9,
  פארק אולימפיה בנין B, קומה 4,
  פתח תקווה

  טלפון: 077-9975206

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  תביעה לפינוי מושכר ללא חוזה שכירות

  בעלי דירות רבים משכירים את דירותיהם לדיירים מתוך אמונה שאלו ישמרו בקפדנות על הנכס וישלמו את המגיע להם לפי ההסכם שנחתם. המציאות מוכיחה כי דיירים רבים אינם עומדים בתנאי ההסכם, גורמים נזקים לדירה ואף אינם משלמים את דמי השכירות הנדרשים.

  תביעה לפינוי מושכר ללא חוזה שכירות
  במציאות זו, עומדים פעמים רבות בעלי הנכס מנגד אולם ידם קצרה מלהושיע. החוק אינו מתיר לבעל נכס לעשות דין לעצמו ולנקוט בהליכים נגד הדייר כמו הפסקת זרם המים, ניתוק החשמל, החלפת מנעולים, מניעת גישה ועוד. הדרך היחידה שבה יכול לנקוט בעל דירה שזכויותיו הכספיות והקניינות קופחו, היא הדרך המשפטית, הגשת תביעה לפינוי מושכר, קבלת פסק דין ובמקרה הצורך, פינוי באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.

  תוכן עניינים

  כאמור, הדרך הקצרה לקבלת צו פינוי היא הגשת תביעה לפינוי מושכר. אולם האם ניתן להגיש תביעה לפינוי מושכר ללא חוזה שכירות בין הצדדים?

  האם ניתן לשכור נכס ללא חוזה שכירות בין הצדדים?

  חוק החוזים קובע כי חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול תוך מפגש רצונות בין הצדדים. עוד קובע החוק כי חוזה יכול שייעשה בעל פה, בכתב או בדרך אחרת – כל עוד ברור כי רצון הצדדים הוא להתקשר בחוזה מחייב.

  חוק המקרקעין מוסיף וקובע כי עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב, יחד עם זאת מסייג החוק וקובע כי עסקת שכירות שאינה עולה על 5 שנים, אינה טעונה מסמך בכתב. כלומר, ניתן לשכור נכס לתקופה קצרה שלא תעלה על 5  שנים, ללא הסכם וללא מסמך כלשהו, אלא בהסכמה בע"פ.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הבעיה המתעוררת היא כמובן הוכחת הטענות כאשר אלו אינן נסמכות על ראיה בכתב, וכאשר צד אחד טוען להפרת תנאי החוזה אולם אין בידיו כל מסמך מחייב.

   הגישה המשפטית היא כי כאשר אין מסמך בכתב, בודקים את התנהגות הצדדים עפ"י ההתנהגות המקובלת והסבירה בנסיבות העניין. ולכן כאשר בעל נכס טוען כי הדייר גורם נזק לדירה, ברור כי הדבר סותר את ההתנהגות הסבירה והדבר מהווה הפרת חוזה. או למשל אם הדייר אינו משלם שכר דירה, ברור שהדבר נוגד את ההסכמות בע"פ הגם שאין ראיה חיצונית להסכמות אלו.

   תביעה לפינוי מושכר ללא חוזה שכירות – הדרך הקצרה לפינוי דייר

   תביעה לפינוי מושכר הוא שמו של הליך משפטי ייעודי וקצר שנועד לתת מענה למקרים שבהם דייר שהפר חוזה, בכתב או בע"פ, מסרב לפנות את הנכס. הליך זה אינו בא במקום הליכים משפטיים רגילים במקרה של סכסוך כספי, אלא מתמקד אך ורק בשאלת פינויו של הדייר מהנכס ולא בסכסוכים נלווים.

   להליך זה מספר מאפיינים מרכזיים:

   1. הליך מהיר שאורך בדרך כלל עד 3 חודשים
   2. הנושא היחיד הנידון הוא פינוי המושכר
   3. התובע מצרף לכתב התביעה את כל החומר הרלוונטי הקיים אצלו. במקרה שמדובר בתביעה לפינוי מושכר ללא חוזה שכירות, ניתן לצרף תמונות של הנכס אם נגרמו נזקים או אסמכתאות בנקאיות לכך ששכר הדירה לא הופקד – כל ראיה שיש בה כדי לתמוך בטענות התובע ולהצדיק את דרישת הפינוי. סביר להניח כי במקרה שמדובר בטענת בדבר הפרה כלשהי שאינה בעלת סממנים חיצוניים, יקשה על בעל הנכס להוכיח את טענותיו שכן אין כל מסמך בכתב, אולם זה אינו מעכב את בעל הנכס מלהגיש את תביעתו.

   הנתבע מצידו, מגיש כתב הגנה תוך 30 יום ומצרף את כל המסמכים והאסמכתאות שבידו. לאחר כ-30 יום ממועד קבלת כתב ההגנה מתקיים דיון ממצה וניתן פסק דין. אם התובע זכה בתביעתו, יוציא בית המשפט צו לפינוי לדייר. זה מצידו רשאי להגיש בקשה לעיכוב פסק דין שכן הגשת ערעור אינה עוצרת את תהליך הפינוי מהנכס.

   אם השוכר מסרב להתפנות, רשאי המשכיר לפתוח תיק הוצאה לפועל ולהגיש בקשה לביצוע פסק דין לפינוי מושכרתביעה לפינוי מושכר ללא חוזה שכירות – אכיפת הפינוי במקרה של אי קיום פסק הדין

   אם השוכר מסרב להתפנות, רשאי המשכיר לפתוח תיק הוצאה לפועל ולהגיש בקשה לביצוע פסק דין לפינוי מושכר.

   לאחר פתיחת התיק, מקבל הדייר הודעת אזהרה לפיה הוא מיודע כי נפתח נגדו תיק הוצאה לפועל וכי הוא מחויב לפנות את הנכס – בתקופה זו יכול המשכיר לפנות את הנכס ולהימנע מהתערבות כוחות אכיפה בפינוי.

   אם בתום התקופה שנקבעה בחוק השוכר עדיין לא פינה את הנכס, המשכיר מגיש בקשה לפינוי שוכר תוך ציון הגורם שיבצע את הפינוי בפועל. ההחלטה מתקבלת ע"י רשם ההוצאה לפועל בתוך 45 יום והפינוי הכפוי יוצא לפועל בתוך 15 יום ממועד קבלת ההחלטה. ביום הפינוי רשאי המפנה לפרוץ לדירה בכוח ולהוציא את כל מיטלטליו של השוכר ומשפחתו. במקרים נדרשים, אף כוחות משטרה משתתפים בפינוי.

   בקצרה: תביעה לפינוי מושכר היא הדרך הקצרה והמהירה לפינוי שוכר שהפר חוזה. אין ספק כי תביעה לפינוי מושכר ללא חוזה שכירות מסובכת יותר שכן המשכיר חייב להוכיח את טענותיו ללא הסתמכות על חוזה שכירות מפורש, אלא מראיות נוספות ומדרך התנהגות סבירה ומקובלת בין צדדים לחוזה.

   *התוכן של אתר פינוי שוכר Law4youth לא מהווה תחליף לייעוץ משפטי, העושה שימוש באמור עושה זאת על אחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9975206 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף