Law4youth_MainPic פינוי שוכר
Law4youth_MainPic פינוי שוכר
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  רח' מוטה גור 9,
  פארק אולימפיה בנין B, קומה 4,
  פתח תקווה

  טלפון: 077-9975206

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  האם ניתן לפנות מדירה שוכר שפשט רגל?

  הסיוט הגדול ביותר של בעלי דירות הם שוכרים המסרבים לשלם את דמי השכירות, ומסרבים להתפנות מהדירה. במקרים אלה לבעל הדירה אין אפשרות לפנות את השוכר הסרבן בעצמו, ועליו לפנות לבית המשפט בהליך פינוי שוכר.

  תוכן עניינים

  כאשר שוכר נמצא בהליך פשיטת רגל, החוק מאפשר לפשוט הרגל הגנות רבות מפני הליכים משפטיים. אם כך, נשאלת השאלה כיצד החוק מגן על פושט רגל מפני פינויו מהדירה? והאם ניתן לפנות מדירה שוכר שפשט רגל?

  כיצד ניתן לפנות שוכר שמסרב להתפנות מדירה?

  הדרך היחידה לפנות שוכר שמסרב להתפנות מדירה שבבעלותכם, היא באמצעות הגשת תביעה לפינוי מושכר לבית המשפט.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   לא ניתן להפעיל אמצעי כוח או אמצעי לחץ שונים לצורך פינוי השוכר מהדירה. הליך תביעה לפינוי משוכר הוא הליך מהיר שמסתיים תוך כחודשיים, ומטרתו פינוי השוכר באופן מהיר מהדירה, ככל שבית המשפט יקבע כי יש עילה לפנות את השוכר מהדירה.

   האם יש מניעה לפנות שוכר שפשט רגל מהדירה?

   פקודת פשיטת הרגל קובעת כי מרגע שניתן צו כינוס לא ניתן לפתוח כנגד החייב הליכים משפטיים ללא רשות מבית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל.

   יחד עם זאת נקבע בפסיקה שניתן לפנות שוכר הנמצא בהליך פשיטת רגל מהדירה. תביעה לפינוי מושכר אינה תביעה כספית, היא אינה משפיעה על הנושים או על קופת הכינוס, ולכן לא קיימת מניעה להגיש את התביעה לבית המשפט, ללא כל אישור מבית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל.

   חשוב לציין שגם לאחר שהחייב מוכרז כפושט רגל, ניתן לפנות אותו מהדירה ללא כל צורך באישור בית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל.

   האם ניתן לפנות שוכר שניתן כנגדו צו הפטר מהדירה?

   כן. צו הפטר הוא צו הפוטר את פושט הרגל מחובות שנוצרו לפני שהוא הוכרז כפושט רגל. פושט רגל שקיבל צו הפטר מוגן אמנם מתביעה נזיקית שיגיש בעל הדירה כנגדו, אך הוא אינו מוגן מפני תביעה לפינוי מושכר. על כן, אם פושט הרגל יפר הוראה יסודית בהסכם, למשל ימנע מתשלום דמי השכירות או יסרב לפנות את הנכס בתום חוזה השכירות, הוא עתיד למצוא את עצמו מפונה מהדירה.

   האם פושט רגל חייב ליידע את בעל הדירה במצבו הכלכלי?

   התשובה לכך היא שלילית.

   וכך ארע בהליך 33726-07-17 שם טען בעל הדירה כי השוכר הציג עצמו כבעל עסקים, אך בפועל הסתיר ממנו את המידע על כך שהוא פושט רגל. לטענת בעל הדירה השוכר הטעה אותו ועל כן יש לו זכות לבטל את הסכם השכירות.

   בית המשפט קבע כי העובדה שהשוכר נמצא בהליכי פשיטת רגל, אינה עילה לפינוי השוכר מהדירה. השופטת הבכירה קבעה כי כל עוד השוכר ממשיך לשלם את דמי השכירות כסדרם ולא מפר הפרה יסודית של הסכם השכירות, אין בידי בעל הדירה כל טיעון שמצדיק את פינויו מהדירה.

   כיצד ניתן לברר האם שוכר הוא פושט רגל?

   בעל דירה שמבקש לדעת את מצבו הכלכלי של השוכר, מומלץ לו לברר בעצמו על מצבו של השוכר, בטרם השכרת הנכס, באמצעות מספר תעודת הזהות שלו:

   1. האם השוכר הפוטנציאלי הוא פושט רגל? – ניתן לברר באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון תיקים (justice.gov.il)
   2. האם חשבון הבנק של השוכר כלול ברשימת הלקוחות המוגבלים החמורים לפי חוק שיקים ללא כיסוי? – ניתן לברר באתר בנק ישראל חשבונות ולקוחות מוגבלים | בנק ישראל – הבנק המרכזי של מדינת ישראל (boi.org.il)

   חשוב לזכור כי אמצעים אלה אינם מבטיחים שהשוכר לא יכנס להליך פשיטת רגל במהלך מגוריו בדירה. לכן מומלץ לשקול להוסיף סעיף בהסכם השכירות, לפיו פתיחת הליכי פשיטת רגל כנגד שוכר הדירה יהוו הפרה יסודית של הסכם השכירות. סעיף זה יקנה לבעל הדירה את הזכות לבטל את הסכם השכירות במקרה של כניסה להליך פשיטת רגל, ואת הזכות לבקש מהשוכר להתפנות מהדירה.

   ניתן לפנות פושט רגל מהדירה אך לא לתבוע נזקים

   בשורה התחתונה, שוכר שפושט רגל אינו מוגן בחוק מפני פינויו מהדירה. הליך פינוי מושכר אינו הליך של תביעה כספית הפוגעת בקופת הכינוס, אלא מטרתו לפנות את השוכר מהדירה בלבד. על כן, אין כל מניעה לפנות פושט רגל שמסרב להתפנות מהדירה.

   יחד עם זאת, חשוב לשים לב שכאשר מדובר בפושט רגל, לא ניתן להגיש כנגדו תביעות כספיות בגין הנזקים שנגרמו לבעל הדירה, לאחר שניתן צו הכינוס כנגדו. בנוסף יתכן כי גם לא ניתן יהיה לממש את הבטוחות שהופקדו בידי בעל הדירה, אלא באישור בית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל.

   *התוכן של אתר פינוי שוכר Law4youth לא מהווה תחליף לייעוץ משפטי, העושה שימוש באמור עושה זאת על אחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9975206 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף