Law4youth_MainPic פינוי שוכר
Law4youth_MainPic פינוי שוכר
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  רח' מוטה גור 9,
  פארק אולימפיה בנין B, קומה 4,
  פתח תקווה

  טלפון: 077-9975206

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  פינוי שוכר – עשיית סעד עצמי

  בעל דירה להלן: ("משכיר") יכול להגיע למצב שבו הוא מעוניין לפנות את האדם שהוא השכיר לו את דירתו (להלן: "השוכר"), למשל במקרים שבהם האחרון לא משלם את התשלומים הקשורים לדירה (שכר דירה, חשבונות מים/חשמל, ועד בית וכדומה), או במקרים שבהם הוא גורם נזק לדירה. מאמר זה יענה על השאלה האם וכיצד ניתן לפנות את אותו שוכר, וכן האם ניתן לעשות כן באמצעות עשיית סעד עצמי.

  תוכן עניינים

  מהי "עשיית סעד עצמי" והאם היא מותר לשם פינוי שוכר?

  "עשיית סעד עצמי" היא פעולה שאותה מבצע המשכיר על מנת שהשוכר יהיה חייב להתפנות מהנכס. דוגמאות לפעולות אלה הן:

  • החלפת מנעולי הדירה
  • הפעלת כוח פיזי כלפי השוכר
  • ניתוק החשמל ו/או המים בדירה.

  המשכיר מבצע פעולות אלה, כאמור כדי שהשוכר יהיה חייב להתפנות מהנכס, או, לחילופין, כי המשכיר חושב שפעולות אלה תגרומנה לשוכר לשנות את התנהגותו בנכס (לשלם את הכספים שלא שילם עד כה, להימנע מלהזיק לדירה ואף לתקן את הנזקים שכבר גרם לדירה וכדומה). ואולם, פעולות אלה אסורות לחלוטין. אין ספק שאסור למשכיר להתעלם מהעובדה שהשוכר לא משלם ו/או גורם נזקים לדירה, אך למרות זאת, אסור לא לעשות כל פעולה שתפריע לשוכר לשהות בדירה.

  לא זו אף זו – פעולות אלה אף יכולות להחריף עוד יותר את היחסים שבין המשכיר לבין השוכר. השוכר יוכל לטעון, למשל, שהמשכיר פגע בזכותו לחיות בכבוד עקב העובדה שמנע ממנו ליהנות מחלק מצרכי החיים הבסיסיים.
  ניתן לפנות שוכר או לגרום לו לשנות את התנהגותו, בדרך אחת בלבד המחולקת לשני חלקים (יש להמשיך לחלק השני רק אם החלק הראשון לא משנה דבר).

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   דרך א': שליחת מכתב התראה המשקף את המצב

   המשכיר צריך להסביר לשוכר שהמצב הנוכחי בכל הקשור להתנהלותו בדירה ו/או לגביה, הוא בעייתי ולא יכול להימשך. המשכיר יכול, ואולי אף צריך, לעשות זאת כבר בהתחלה באמצעות שליחת מכתב התראה טרם נקיטת הליכים משפטיים.

   במכתב זה, על המשכיר להסביר לשוכר מדוע הוא שולח לו את אותו המכתב, מה הוא דורש ממנו ומה יקרה אם השוכר לא ימלא אחר דרישותיו (כאמור, המשכיר ינקוט בהליכים משפטיים).

   המכתב יכול להיות מנוסח על ידי עורך דין פינוי שוכר, מה שיכול לשמש כראיה אם המשכיר והשוכר אכן יגיעו בסופו של דבר לבית המשפט. מצד שני, ניסוח המכתב על ידי עורך דין יכול לגרום לכך שהיחסים בין המשכיר לבין השוכר יחריפו עוד יותר, והם יתקשרו רק באמצעות עורכי דינם. המשכיר צריך להחליט, מהיכרותו את השוכר, האם כדאי שעורך דין ינסח את המכתב או לא.

   דרך ב': נקיטת הליכים משפטיים – הגשת תביעה

   אם השוכר, למרות המכתב, לא משנה את התנהגותו, וממשיך לא לשלם ו/או לגרום לנזקים לדירה בכל דרך שהיא, על המשכיר להגיש תביעה כנגד השוכר. לתביעה זו יש שני סוגים:

   תביעה לפינוי מושכר בהליך מזורז: תביעה בה המשכיר יכול לדרוש לפנות את השוכר מהדירה, אך לא יכול לדרוש כל סעד אחר בנוסף לכך.

   תביעה לפינוי דייר בסדר דין מקוצר: תביעה בה המשכיר יכול לדרוש הן את פינויו של השוכר מהדירה והן סעדים נוספים, כמו פיצוי כספי בגין הנזק שגרם השוכר לדירה.

   על פניו, נראה כי כדאי להגיש תביעה לפינוי דייר בסדר דין מקוצר, שכן במסגרתה ניתן לדרוש כל סעד אחר, ולא רק את פינוי השוכר מהדירה. ואולם, יש לזכור שעקב העובדה שניתן לדרוש במסגרת תביעה זו כל סעד שהוא, הרי שההליך בתביעה זו הוא ארוך ומורכב הרבה יותר, ולכן ייתכנו מקרים שבהם יהיה כדאי להגיש דווקא תביעה לפינוי מושכר בהליך מזורז.

   ואולם, ניתן להגיש את שתי התביעות הללו גם במקביל, מבלי שאחת מהתביעות תפגע בתביעה השנייה.

   לסיכום, כדי לפנות שוכר מדירה, על המשכיר לשלוח לו מכתב התראה טרם נקיטת הליכים משפטיים, ואם השוכר לא משנה את התנהגותו – על המשכיר להגיש כנגדו תביעה לפינוי מושכר בהליך מזורז, או תביעה לפינוי דייר בסדר דין מקוצר, או את שתי התביעות במקביל. בכל מקרה, עשיית סעד עצמי אסורה בהחלט לשם פינוי שוכר, והיא אף יכולה להחריף עוד יותר את היחסים שבין המשכיר לבין השוכר.

   *התוכן של אתר פינוי שוכר Law4youth לא מהווה תחליף לייעוץ משפטי, העושה שימוש באמור עושה זאת על אחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9975206 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף