עורך דין פינוי שוכר

פינוי מדירה – כיצד לפנות שוכר?

חוזה שכירות דירה איננו עניין מורכב כשלעצמו, אך משכירי דירות רבים, נתקלים בקושי גדול כאשר עליהם לפנות את השוכר מן הנכס.

פינוי מדירה – כיצד לפנות שוכר?

פינוי מדירה נדרש כאשר השוכר אינו זכאי עוד לשהות בנכס, אם בשל סיומו של חוזה השכירות ואם בשל הפרת חוזה השכירות.

אחת מן הפרות השכירות הבולטות היא אי תשלום דמי השכירות. לא פעם, מפסיקים שוכרים לשלם את דמי השכירות, אך ממשיכים לשהות בנכס, למרות דרישותיו החוזרות ונשנות של המשכיר, כי יפנו את הדירה.

שוכר המחזיק בנכס שלא כדין, גורם למשכיר לנזק כלכלי רב ומטבע הדברים, המשכיר מעוניין בפינוי הדייר בהקדם האפשרי. אולם, אל לו למשכיר לנקוט באמצעיים בלתי חוקיים של פינוי דייר, אלא לפעול אך ורק בהתאם לחוק.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

על המשכיר להגיש תביעת פינוי דייר, הנקראת בעגה המשפטית “תביעת פינוי מושכר”. במסגרת תביעה זו, מבקש המשכיר מבית המשפט, להוציא כנגד הדייר, צו פינוי מן הנכס של המשכיר. מדובר בהליך משפטי מהיר, המתברר בבית המשפט, תוך 60 יום ממועד הגשת התביעה על ידי המשכיר.

האם פינוי מדירה יכול להתבצע רק באמצעות תביעת פינוי שוכר? האם לרשותו של המשכיר, עומדים אמצעים נוספים? מהי עמדת בית המשפט לעניין פינוי מדירה?

תביעת פינוי דייר

האמצעי המרכזי לפינוי שוכר הוא הגשת תביעה לפינוי מושכר, אשר כוללת סעד אחד בלבד והוא צו פינוי דייר. המשכיר אינו רשאי לתבוע כל סעד אחר, במסגרת תביעה זו, מלבד סעד הפינוי.

חשוב להדגיש כי זכותו של המשכיר להגיש תביעות נוספות כנגד השוכר איננה נפגעת, למשל, משכירים רבים מגישים, לאחר קבלת צו פינוי דייר, תביעה כספית כנגד השוכר, על הנזקים שגרם.

התביעה תוגש בהליך נפרד והמשכיר אינו צריך לבקש את רשות בית המשפט להגשת התביעה, אלא זוהי זכות המוקנית לו באופן אוטומטי.

לשם פינוי מדירה, יש לפנות לעורך דין פינוי שוכר אשר יגיש עבור המשכיר את תביעת הפינוי. זו תנוסח בתמצית, אך תכלול את כל טענות המשכיר.

היות שמדובר בהליך משפטי קצר, עם כתב התביעה של פינוי דייר, יגיש עורך הדין גם תצהירי עדות ראשית של עדי המשכיר, אם ישנם וכמו כן, יצורפו כל האסמכתאות המשפטיות.

על פי תקנות סדר הדין האזרחי, ידון בית המשפט בתביעת פינוי מדירה לא יאוחר משלושים יום לאחר שחלף המועד להגשת כתב ההגנה בתיק. פירושו של דבר הוא כי הדיון יתקיים, לאחר כ- 60 יום ממועד הגשת התביעה.

פינוי מדירה – אמצעים נוספים

ההליך המשפטי של תביעת פינוי דייר הוא האמצעי המרכזי של פינוי מדירה. ההליך מתנהל במגבלת זמן ברורה של 60 יום ועל כן, מטיב הוא עם ציבור המשכירים, המקבלים תוך זמן קצר, צו פינוי דייר.

האם ישנם אמצעים נוספים העומדים לרשות המשכירים, המבקשים פינוי מדירה? למעשה, מלבד הגשת תביעת פינוי דייר, עומדת למשכיר, רק אלטרנטיבה חוקית אחת והיא לפנות לשוכר באמצעות מכתב , פגישה או שיחת טלפון ולנסות לשכנעו לפנות את הנכס.

אמצעי אחר מוכר, כמו ניתוק החשמל והמים בנכס, הוא בלתי חוקי היות שמדובר בעשיית דין עצמי. ישנם משכירים המגישים תלונה במשטרה אך אמצעי זה איננו יעיל, משום שהמשטרה אינה מתערבת בסכסוכים אזרחיים.

לפיכך, אנו למדים כי פינוי מדירה ייעשה על ידי ניסיון הידברות עם השוכר, לשכנעו לפנות את הנכס וכאשר הוא מסרב להתפנות, יש להגיש תביעת פינוי דייר.

עמדת בית המשפט

תביעות פינוי מדירה, עוסקות בסעד אחד בלבד והוא סעד הפינוי, דבר אשר אינו מצריך דיוני הוכחות ארוכים. בית המשפט מתרשם מן הטענות והראיות שלפניו ומחליט האם יש מקום ליתן צו פינוי דייר או אם לאו.

מהי עמדת בית המשפט לגבי תביעות פינוי דייר?

1. דיון בסעד הפינוי בלבד: בית המשפט דן אך ורק בסעד הפינוי ולכן, מברר הוא האם רשאי הדייר לשהות בנכס או האם איננו רשאי. בית המשפט איננו דן בנזקים אשר ייתכן ונגרמו למשכיר, בעקבות התנהגות השוכר, אלא אך ורק בנושא פינוי דייר.

2. מתן צו פינוי: היה והעדויות מצביעות על כך כי השוכר שוהה בנכס שלא כדין, יורה בית המשפט על פינוי מדירה ויוציא צו פינוי דייר. מצבו הכלכלי והאישי של הדייר, איננו רלוונטי לעניין סעד הפינוי ואם שוהה השוכר בנכס שלא כחוק, יורה בית המשפט על פינויו.

3. תביעות נוספות: המשכיר רשאי להגיש תביעות נוספות כנגד הדייר, בהליך נפרד, לדוגמא, תביעה כספית במסגרתה יתבע המשכיר פיצוי כספי מן השוכר, על הנזקים שגרם לו כגון הפסד דמי שכירות.

בית המשפט יפסוק למשכיר את הפיצוי הראוי אך חשוב לציין כי אם נקט המשכיר דין עצמי, רשאי השוכר להגיש תביעת פיצוי כנגד המשכיר. בית המשפט רואה בנקיטת דין עצמי כהתנהגות פוגענית וחסרת תום לב ועל כן, אל למשכיר לפעול אלא בדרכים החוקיות לפינוי הדייר.

פינוי דייר השוהה בנכס שלא כדין, ייעשה על ידי הגשת תביעת פינוי דייר לבית המשפט. במסגרת תביעה זו, יינתן צו פינוי מדירה ולאחר מכן, יוכל המשכיר, אם ירצה בכך, להגיש תביעות נוספות כנגד השוכר, למשל, תביעה כספית לפיצוי על נזקיו.

*האמור בעמוד זה ובאתר פינוי שוכר בכלל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו. מידע משפטי מטבעו מתיישן ו/או מתחדש כל העת, על הגולש לקחת זאת בחשבון. כל שימוש באמור במאמר ו/או באתר באחריות המשתמש בלבד!

לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף