Law4youth_MainPic פינוי שוכר
Law4youth_MainPic פינוי שוכר
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  רח' מוטה גור 9,
  פארק אולימפיה בנין B, קומה 4,
  פתח תקווה

  טלפון: 077-9975206

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  פינוי מדירה – כך ניתן לפנות שוכר בעייתי? [מדריך משפטי, 2023]

  בעלי נכסים משכירי דירות רבים, נתקלים בקושי גדול כאשר שוכר המושכר מסרב לשלם את דמי השכירות וכן מסרב להתפנות מהמושכר. אף אחד לא מתכנן לסיים קשר עם שוכר הנכס שלו בהליך משפטי של פינוי מדירה.

  פינוי מדירה – כיצד לפנות שוכר?

  מה נפלא כאשר בסיום תקופת השכירות, השוכר מפנה את המושכר ומיד לאחריו נכנס השוכר החדש, במסגרת הסכם שכירות ערוך כדבעי. ברם, במקרים רבים לא כך הדברים.

  תוכן עניינים

  פינוי מדירה – כיצד על משכיר לנהוג כאשר שוכר "עושה שרירים" ומסרב לפנות את המושכר?

  רבים הם המקרים בהם השוכר אינו זכאי עוד לשהות בנכס, אם בשל סיומו של חוזה השכירות ואם בשל הפרת חוזה השכירות אך הוא מסרב לפנות את המושכר. אחת מן הפרות השכירות הבולטות היא אי תשלום דמי השכירות.

  לא פעם, מפסיק השוכר לשלם את דמי השכירות, אך ממשיך לשהות בנכס ומסרב לפנותו. למרות הנזק הכלכלי שהדייר גורם למשכיר אשר מעוניין בפינוי הדייר בהקדם האפשרי, אל לו למשכיר לנקוט באמצעיים חד צדדים כנגד הדייר שכן אלה אינם חוקיים, ועלולים לגרום לנזק דווקא למשכיר.

  הדרך הנכונה העומדת בפני המשכיר היא להגיש תביעת פינוי דייר, הנקראת בשפה המשפטית: תביעת פינוי מושכר. במסגרת תביעה זו, מבקש המשכיר מבית המשפט, להוציא כנגד הדייר, צו פינוי מן הנכס של המשכיר.
  כאשר הליך זה מבוצע במקצועיות הנדרשת, מדובר בהליך משפטי מהיר, המתברר בבית המשפט, בתוך כ- 60 יום ממועד הגשת התביעה על ידי המשכיר.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האם פינוי מדירה יכול להתבצע רק באמצעות תביעת פינוי שוכר? האם לרשותו של המשכיר, עומדים אמצעים נוספים? מהי עמדת בית המשפט לעניין פינוי מדירה?

   תביעת פינוי שוכר מדירה

   תביעה לפינוי מושכר כוללת סעד אחד בלבד והוא צו פינוי דייר. חשוב להדגיש כי זכותו של המשכיר להגיש תביעה כספית כנגד השוכר איננה נפגעת, והוא רשאי לעשות כך בהליך משפטי נפרד בכל עת, ללא קבלת רשות מבית  המשפט.

   על מנת שתביעה לפינוי מושכר תתברר במהירות הנדרשת, היא מוגדרת כהליך מיוחד וככזה, הוא הליך מרוכז מאוד אליו יש לצרף כבר בשלב התביעה תצהירי עדות ראשית מטעם המשכיר וכן את כל האסמכתאות המשפטיות הנדרשות.

   על פי תקנות סדר הדין האזרחי, בית המשפט ידון בתביעת פינוי מושכר לא יאוחר משלושים יום לאחר שחלף המועד להגשת כתב ההגנה בתיק. פירושו של דבר הוא כי הדיון יתקיים, לאחר כ- 60 יום ממועד הגשת התביעה.

   חשוב לציין, כי פינוי מושכר באמצעות תביעה מתאימה המוגשת על ידי עורך דין פינוי שוכר היא הדרך החוקית היחידה לפינוי המושכר, כאשר כל האמצעים האחרים שהם בגדר דין עצמי או ניסיון לדחוק את השוכר מחוץ למושכר כמו על ידי ניתוק החשמל או המים בנכס, בלתי חוקי!

   גם פניה למשטרת ישראל לא תסייע שכן, המשטרה אינה מוסמכת להכריע מי משני הצדדים צודק והגורם היחידי המוסמך לכך הוא בית המשפט. חלקה של המשטרה בהליך הפינוי יגיע רק במסגרת הליכי הוצל"פ לפינוי המושכר שיגיעו בשלב שלאחר מתן צו פינוי המושכר.

   פינוי דירה לא יבוצע על ידי בעל הנכס בכוח

   ההליך המשפטי של תביעת פינוי דייר הוא האמצעי היחיד של פינוי שוכר מדירה. ההליך מתנהל במגבלת זמן ברורה של 60 יום במטרה להטיב עם המשכיר שמקבל תוך זמן קצר, צו פינוי דייר. האם ישנם אמצעים נוספים העומדים לרשות המשכיר המבקש פינוי מדירה?

   ככל שמשרדנו מוצא לנכון בתיק מסויים לנהל הליך טרום משפטי במול השוכר בניסיון להוציא אותו המושכר ללא תביעה לפינוי שוכר, אנו עושים זאת. משרדנו פיתח שיטות מגוונות בהליך טרום משפטי לגרום לשוכר לפנות את המושכר ללא תביעה.

   הלילך טרום משפטי לא תמיד מצליח אך הוא אינו פגוע ביכולת להגיש תביעה לפינוי מושכר מיד לאחר שהגענו למסקנה שיש לעשות כן. שאר הסעדים העצמיים כמו ניתוק החשמל והמים בנכס, הם בלתי חוקי היות שמדובר בעשיית דין עצמי. גם תלונה במשטרה לא יעילה משום שהמשטרה אינה מתערבת בסכסוכים אזרחיים.

   עמדת בית המשפט בנוגע לפינוי מדירה

   תביעות פינוי מדירה, עוסקות בסעד אחד בלבד והוא סעד הפינוי, דבר אשר אינו מצריך דיוני הוכחות ארוכים. בית המשפט מתרשם מן הטענות והראיות שלפניו ומחליט האם יש מקום ליתן צו פינוי דייר אם לאו.

   מהי עמדת בית המשפט לגבי תביעות פינוי דייר מדירה?

   בית המשפט דן בסעד הפינוי בלבד. בית המשפט בוחן האם הסכם השכירות הופר או הסתיים והאם המשכיר זכאי לבטל את הסכם השכירות ולפנות את המושכר.

   ככל שבית המשפט יתרשם כי המשכיר זכאי לקבל פסק דין לטובתו המורה על פינוי המושכר, יינתן פסק דין לפינוי המושכר בצירוף הוצאות משפט לטובת המשכיר. את פסק הדין לפינוי המושכר יש לממש במקרה הצורך במסגרת הליכי הוצל"פ לפינוי מושכר, על מנת להביא לתוצאה סופית של דירה פנויה והשבת החזקה בה לידי המשכיר.

   במשרדנו, אנו מספקים ליווי משפטי מלא לבעל המושכר החל משלב הפניה אלינו, הגשת תביעת פינוי דייר ועד לשלב בו המשכיר מקבל את מפתחות המושכר לידיו, רגע שהנו מכונן מבחינת המשכיר וזאת כמובן, מבלי לגורע מפעילותנו הנמרצת להשיב למשכיר את נזקיו הכספיים.

   פינוי מדירה באמצעות ההוצאה לפועל

   לאחר שניתן פסק דין לפינוי המושכר וככל שהוא לא כובד על ידי השוכר, יש לממש אותו במסגרת הליכי הוצל"פ לפינוי מושכר, בסופם השוכר יוצא מהמושכר כדין בליווי משטרה וע"י קבלן פינוי מורשה.

   פינוי דירה שכורה לפני תום החוזה

   שוכר יכול לפנות את המושכר לפני תום תקופת השכירות כאשר הוא המציא שוכר חלופי ראוי במקומו שיטול על עצמו את כל ההתחייבויות הכספיות והכלליות במסגרת הסכם השכירות. כמובן שעליו להיות אדם נורמטיבי.

   פינוי דירה בדמי מפתח

   לא רלוונטי להליך פינוי מושכר. במקרים אלה מדובר בדיירים לפי חוק דיירות מוגנת לגביהם החוק שונה לגמרי.

   האם ניתן לפנות דירה בכוח?

   כפי שסקרנו לעיל – לא. כל סעד עצמי הנו אסור. על המשכיר לפנות בתביעה לפינוי מושכר ובמידת הצורך בהליכי הוצל"פ לפינוי מושכר. לא בכדי הדין מאפשר לו לעשות כן.

   פינוי מדירה - שאלות נפוצות

   פינוי מדירה – כיצד לפנות שוכר באמצעים עצמיים?

   הכלל החשוב הוא כי אין לבצע פינוי בכוח באמצעים עצמיים או לחסום את שימוש השוכר בנכס (החלפת מנעולים, סגירת ברז מים וכדומה). אמצעים אלו אינם חוקיים ועלולים לסבך את המשכיר בתביעה. הדרך היחידה לפינוי שוכר סרבן היא פנייה לבית המשפט.

   פינוי מדירה – כיצד לפנות שוכר באמצעות בית המשפט?

   על המשכיר להגיש תביעה לפינוי מושכר, הליך ייחודי לפינוי דייר סרבן. בשלב זה יש לצרף את כל האסמכתאות הנדרשות, הדייר נדרש להגיש כתב הגנה והדיון נערך בדרך כלל בתוך חודשיים. לאחר הדיון בעמדות הצדדים והבירור הדרוש, ניתן פסק דין הניתן לאכיפה בלשכת ההוצאה לפועל.

   פינוי מדירה – כיצד לפנות שוכר מבלי לוותר על הנזקים הכספיים שנגרמו?

   כיוון שבהליך פינוי מושכר ניתן לתבוע רק את פינויו של הדייר, הדין מאפשר להגיש במקביל או לאחר פינוי המושכר, תביעה כספית לבית המשפט בגין כל הנזקים הכספיים שנגרמו למשכיר בשל שהותו של הדייר בדירה: נזק לרכוש, הפסד שוכרים וכדומה.

   פינוי מדירה – כיצד ניצן לפנות שוכר באמצעות המשטרה?

   המשטרה אינה מוסמכת להחליט מי מהצדדים צודק ולכן פנייה למשטרה בשלב מוקדם, אינה מועילה. המשטרה מגישה סיוע רק בשלב שבו החליט רשם הוצאה לפועל על פינוי פיזי של הדייר מהמושכר. תפקידה של המשטרה לסייע לקבלן הפינוי לבצע את עבודתו.

   *התוכן של אתר פינוי שוכר Law4youth לא מהווה תחליף לייעוץ משפטי, העושה שימוש באמור עושה זאת על אחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9975206 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף